Kompleksowy system operacyjny dla placówek oświatowych

DLACZEGO UNU?

Rejestracja dziecka

Pełne dane osobowe, przypisanie grupy, zdefiniowanie opłat, zajęć dodatkowych, czy stawki żywieniowej. Możliwość udostępnienia formularza rekrutacyjnego.

Opłaty za dziecko

  • Definiowanie opłat za czesne dzieci, wyżywienie, czy zajęcia dodatkowe i inne opłaty wprowadzone przez placówkę.
  • Możliwość przypisywania konkretnych stawek do całych grup lub pojedynczych dzieci, a także definiowanie opłat do zapłaty z góry lub pod koniec danego miesiąca.
  • Zachowanie porządku rozliczeń w przypadku braku obecności dziecka w przedszkolu, gdy rodzice odpowiednio wcześnie dokonają jej zgłoszenia.

Rozliczenia dziecka

Automatyczne procesy na podstawie zdefiniowanych opłat, obecności, przypisanych zajęć dodatkowych, stawki żywieniowej. Automatycznie wysyłane do rodziców przypomnienia o płatnościach. Rodzic po zalogowanie się do Panelu Rodzica ma możliwość sprawdzenia aktualnego salda i numeru rachunku do wpłaty.

Kalendarz

Informacje o kalendarzu placówki na konkretny tydzień oraz dzień wraz z podziałem na poszczególne godziny. Z jego poziomu rodzice mogą zapoznać się z przebiegiem zajęć w placówce, a także zgłosić planowaną nieobecność dziecka. Istnieje możliwość zgłoszenia nieobecności dziecka poprzez przesłanie SMS na specjalny numer z PESEL-em dziecka, co gwarantuje automatyczną rejestrację takiej informacji.

Harmonogram

Definiowanie terminów zajęć, posiłków oraz innych wydarzeń w placówce. Na podstawie harmonogramu uzupełniany jest kalendarz dziecka na dany dzień z podziałem na kolejne godziny.

Wyżywienie dziecka

Menu na cały tydzień, definiowanie posiłków wraz z wyznaczeniem ich składników i gramatury. Na podstawie menu oraz liczby dzieci w przedszkolu można wygenerować listę zakupów produktów potrzebnych na dany dzień i cały tydzień. W przypadku korzystania z usług cateringowych przedszkole może przygotować listę obecności dzieci oraz liczbę posiłków, która następnie może być przekazana firmie cateringowej.

Pracownicy placówki

Założenie i prowadzenie ewidencji pracowników placówki.. Dodanie pracownika do systemu jest bardzo łatwe – wystarczy tylko podać jego dane osobowe oraz kontaktowe, a także ewentualne informacje czy uwagi. Dodatkowo każdy z pracowników w ewidencji dostaje automatycznie możliwość logowania się do systemu i w danej placówce otrzymuje funkcję „Pracownika”.

Dokumenty placówki

Ewidencja i zarządzanie dokumentami, w tym; umowami z pracownikami lub rodzicami zapisanych dzieci. Automatyczne otrzymywanie przypomnień o kończącej się umowie.

Asortyment placówki

Ewidencja wyposażenia placówki, w tym: artykułów plastycznych, zabawek, mebli, sprzętu RTV.

Uprawnienia systemowe

Przydzielanie uprawnień do korzystania z poszczególnych modułów systemu dla zarządców i pracowników placówki.. Uprawnienia można nadawać poszczególnym grupom użytkowników, na przykład mogą otrzymać je właściciel, pracownicy czy rodzice, a także mogą być one nadawane konkretnym użytkownikom. Otrzymane uprawnienia mogą dotyczyć możliwości przeglądania galerii czy wprowadzania zmian w danych systemu.

Zajęcia dodatkowe

Katalog zajęć dodatkowych bezpłatnych i dodatkowo płatnych w placówce. Stawki za zajęcia, formy rozliczenia, terminy i zasady płatności.

Panel Rodzica

Dostępny dla każdego rodzica po zalogowaniu się do swojego panelu. Dostęp do informacji na temat planu dnia dziecka, aktualności, programu, rozliczeń, galerii zdjęć, galerii prac, informacji, czy zdjęć z zajęć dodatkowych. Dodatkowo rodzice mogą zgłosić nieobecność dziecka w danym dniu z poziomu Panelu Rodzica lub poprzez wysłanie SMS.

Komunikator

Możliwość przesyłania wiadomości do konkretnych rodziców, pracowników, a także osób związanych z grupą – zarówno rodziców, jak i pracowników. Po otrzymaniu wiadomości adresat otrzymuje powiadomienie e-mailowe o nowej wiadomości. Szczególnie pomocne przy organizacji imprez okolicznościowych, wycieczek, szczegółowych informacji z życia placówki, czy zajęć dodatkowych, a także planowaniu działań na terenie placówki.

Galeria

Tworzenie i redagowanie galerii zdjęć i prac dzieci. Możliwość grupowania w poszczególne galerie z konkretnych wydarzeń.

Kamery

Emisja obrazu z kamer monitoringu posiadanych przez placówkę. Dostęp tylko dla osób autoryzowanych przez przedstawiciela placówki.

DLA KOGO?

Przedszkola

Żłobki

CENNIK

od 250 zł/miesiąc

Wszystkie moduły UNU są dostępne w każdym z pakietów.
Każdy pakiet można testować bezpłatnie przez 30 dni.

Menu