O Mondo Infano

Mondo Infano, to system online do prowadzenia działalności dla podmiotów organizujących opiekę, edukację i rozrywkę dla dzieci.

Mondo Infano, to miejsce, w którym rodzice, uzyskują dostęp do panelu, w którym znajdują się informacje i materiały edukacyjne z życia dziecka.

Mondo Infano, w języku wymyślonym na ulicy Zielonej, przy Rynku Bazarnym w Białymstoku, przez Polaka, oznacza Świat Dziecka.

Tym Polakiem jest ośmiokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla – Ludwik Zamenhof, a językiem przez niego stworzonym, język esperanto.

W głowie małego dziecka zakiełkowała myśl o jednym, wspólnym dla wszystkich języku. To było jego marzenie, żeby znów – tak jak to było przed Wieżą Babel – wszyscy ludzie mogli mówić tym samym językiem.

Mamy podobne marzenie; zapewnić przedszkolakom, rodzicom, placówkom, organizatorom czasu wolnego dzieci, jeden język-standardu dla prezentacji codziennego świata dziecka w wieku przedszkolnym online.

Moduły Mondo Infano

Kompleksowy system operacyjny dla placówek oświatowych
CRM dopasowany do specyfiki sektora edukacyjnego
ERP dla organizatorów zajęć dodatkowych
Menu